Groene Voetstappen
inlogcode

 
 
 

Groene VoetstappenGroene Voetstappen; BVL Scholen Bewust Op Weg

Op deze site kunnen de basisscholen van de verschillende gemeenten in Brabant deelnemen aan een digitale inventarisatie van de vervoerswijze van en naar school. Deze inventarisatie is bedoeld om ouders en leerlingen en leerkrachten in beweging te brengen voor een veilige en duurzame leefomgeving. En daarnaast is het ook nog eens gezond en gezellig. Dus ga direct aan de slag en ga samen Bewust op Weg. Deze actie sluit uitstekend aan bij de jaarprogrammering van de BVL scholen en is een praktisch hulpmiddel om het mobiliteitsvraagstuk onder de aandacht te brengen van leerlingen, ouders en leerkrachten.

Groene Voetstappen actieweek

Het Klimaatverbond organiseert ieder jaar één week lang aan het begin van het schooljaar de "Groene Voetstappen actieweek". In 2022 heeft het klimaatverbond deze landelijke week gepland van 19 september tot 23 september. Scholen kunnen ook eerder of later starten. Zeker in Noord-Brabant, waar we pas 5 september weer naar school gaan kan dat prettig zijn. 
Voor Groene voetstappen - lesmateriaal kun je kijken bij de tabbladen Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw, of klikken op lesmateriaal 

Ouders en leerlingen geven auto verlof

Groene Voetstappen is een actie waarin we leerlingen vragen om met de fiets of te voet naar school te komen. Of op de step of de skates en voor deze keer eens de auto een dagje vrij te geven. Maar natuurlijk zijn de ouders en verzorgers daarin de beslissende factor. We vragen de ouders en verzorgers van de leerlingen om voor deze actie tijd in te ruimen om op veilige, gezonde, gezellige en milieuvriendelijke manier naar school te komen.

Het gehele schooljaar actief

Op verzoek van veel deelnemende scholen is deze website ingericht om niet alleen tijdens de Groene Voetstappen actieweek te inventariseren. De school kan op meerdere momenten per jaar de vervoerswijze van leerlingen inventariseren en kijken wanneer de inventarisatie het beste aansluit bij het programma van de school. Lees in de handleiding hoe een nieuwe invoerperiode geactiveerd wordt.

Resultaten

In schooljaar 2021-2022, dat vanwege de lockdowns en het thuiswerken door Corona voor ouders en kinderen anders was dan anders, deden 75 scholen, verdeeld over 15 gemeenten, met 22.402 kinderen mee met de Groene Voetstappen-actie, totaal goed voor 71.878  groene voetstappen. 
74% van alle verplaatsingen naar school was een groene verplaatsing
Ter vergelijking: in schooljaar 2019-2020 waren dit 67 scholen, met 19.475 kinderen in 14 gemeenten, totaal goed voor 67.374 groene voetstappen. Het percentage groene verplaatsingen lag toen ook op 74%.  In Schooljaar 2020-2021, gekenmerkt door veel thuiswerken vanwege Corona, lag het percentage groene verplaatsingen op 78%.

Digitale voetstappen

Voorheen plakten leerlingen voor elke reis naar school stickers in hun Groene Voetstappenboekje. Omdat er zoveel leerlingen meedoen en scholen ook veel waarde hechten aan duurzaamheid is dit programma ontwikkeld. Leerlingen kunnen bij binnenkomst aanvinken op het digibord hoe zij naar school zijn gekomen.  De leerkracht slaat alle gegevens op en de resultaten worden automatisch berekend. Zo kunt u ook alle groepen met elkaar vergelijken en er eventueel zelfs een wedstrijd van maken.

Gratis Deelname

Bent u als school gevestigd in een gemeente die deelneemt aan de Bewust Op Weg campagne dan kan uw school gratis deelnemen aan deze digitale inventarisatie. Heeft u nog niet eerder meegedaan?

Klik in de menubalk op "aanmelden", vul de gegevens in en u ontvangt automatisch de inlogcodes voor deelname.

Al wél eerder meegedaan, maar inlogcode kwijt: stuur een mail met naam school en email coödinator naar yvonne@yb-advies.nl  en u ontvangt nieuwe inlogcodes.

Bij vragen kunt u terecht bij :

 • De onderwijsadviseur verkeerseducatie van uw gemeente: yvonne@yb-advies.nl  of 06 47 44 68 84

 

 

 

 

Groene voetstappenLessuggesties groep 1-2

Milieu

In de docentenhandleiding (pdf) van het Klimaatverbond vinden jullie verschilende lessuggesties met o.a.

 • Blote voetstappen: Een activiteit om de omgeving te ervaren. Al dan niet met gebruik van een handpop als intermediair (bv een mol) gespeeld door de juf gaan kinderen met de blote voeten in de omgeving verschillende ondergronden ontdekken; ook kan op het plein of in de klas een blote‐voeten‐pad of blote‐voeten‐voelspel worden opgezet.
 • Ontdek je omgeving: Je kunt kinderen geen groter plezier doen dan aan de hand van een serie uitnodigende vragen opdrachten in de schoolomgeving te laten uitvoeren. In de beschrijving staat een serie “zoek‐vragen”op grond waarvan kinderen op zoek gaan naar iets met een groene kleur, iets ronds, iets waaraan ze kunnen hangen, iets groter of kleiner dan ……enzovoort. Een selectie van geschikte zoekvragen is met de hele klas of in 2‐3 subgroepjes buiten uit te voeren. Afhankelijk van de omgeving en/of beschikbare materialen zijn ook andere “zoekvragen”toe te voegen.

Kleurplaten

Lessuggesties groep 3-4-5

Milieu

In de docentenhandleiding (pdf) van het Klimaatverbond vinden jullie verschilende lessuggesties met o.a.

 • Heksenkring: In de omgeving waarin kinderen wonen, spelen en naar school gaan, is van alles te zien, te horen en te ruiken. Bij de inrichting van de omgeving waar ze wonen, is rekening gehouden met bewoners, met wegen, met parkeerplaatsen, met speelplaatsen, ook bij de scholen. Toch staan we er maar zelden bij stil. Met waarnemings- en doe-opdrachten laat je kinderen de omgeving goed in zich opnemen.
 • Maak een groene voetstappen kaart :Kinderen verzamelen buiten allerlei kleine groene voorwerpjes maar het kunnen ook kleine steentjes, takjes, stukjes schors, graspluimpjes of kleine bloemetjes zijn. Dat laatste alleen als er heel veel van zijn. Niet het enige bloempje plukken!
 • Sta stevig op je voeten : Bedoeld als bewegingsonderdeel om een dag(deel) mee te starten of te eindigen; suggesties bevatten enkele sportieve en zintuiglijke activiteiten.
 • Spindiagram vervoermiddelen: in het bijbehorende werkblad is beschreven hoe je een spindiagram kunt maken; in het kader van Groene Voetstappen betreft het het thema vervoermiddelen maar met het principe spindiagram kun je ook andere inventarisaties maken.

Webopdrachten


Kleurplaten

Groene voetstapLessuggesties groep 6-7-8

Milieu

In de docentenhandleiding (pdf) van het Klimaatverbond vinden jullie verschilende lessuggesties met o.a.

 • Ontwerpwedstrijd: kan beschrijvend, bouwend (= moet echt werken) of creatief zijn.

 • Transport, inventarisatie: gaat een stap verder dan het spindiagram bij de middenbouw. Hierbij zijn sectoren te onderscheiden met hun bijpassende voertuigen en welke energiebron erbij nodig is. De sectoren zijn te verdelen onder groepjes leerlingen die opdracht krijgen info op het internette zoeken en in de klas terug te koppelen op een vooraf aangegeven wijze (collage,presentatie, verslag).

 • Verkeer in je wijk; dit sluit goed aan bij werkblad 4 (veiligheid) en is de beschrijving om de ‘eigen wijkplattegrond van google te downloaden’ te benutten. Op de plattegrond kan de weg naar school, knelpunten, stoplichten e.d. ingetekend worden maar ook de verkeersdrukte in aantallen (auto, vrachtauto, bus, fiets, bromfiets, voetgangers e.d.) per kwartier of uur genoteerd worden; met een stopwatch is op te nemen hoe lang een stoplicht op rood staat ……. ; vanwege de interesse van kinderen – meestal jongens – in automerken is ook een werkblad auto‐vignetten toegevoegd; deze is bij inventarisaties te gebruiken.

 • Wat kun je zelf doen? Uiteindelijk wil je hier naar toe: Voor de mondiale aanpak heb je internationale afspraken nodig en sta je voor je gevoel wel eens machteloos, maar op eigen niveau kun je ook heel wat bedenken. Soms sta je er ook helemaal niet bij stil maar na instructieve filmpjes en zelf opgezochte informatie kun je ook bewust worden welke verstoring/verontreiniging we met zijn allen veroorzaken. Sommige antwoorden op of oplossingen voor problemen kunnen we niet geven maar kun je wel met elkaar vaststellen dat er aan bijv. de plastic soep (klik maar eens op google ‘plastic soep oceaan’ in) echt wat gedaan moet worden. Uiteindelijk kun je met elkaar maatregelen of ontwikkelingen bedenken/vaststellen die leiden tot een meer duurzame, energie‐neutrale omgeving/wereld. Daar kunnen leerlingen die aan Groene Voetstappen hebben meegedaan dan over meepraten en maatregelen ‘egen’die ze op dit gebied voorbij zien komen.

De Universiteit Twente heeft een Educatieve website over allerlei energievormen

Webopdrachten

Filmpjes

 

Ecologische voetafdrukGames

Laat je door verschillende games inspireren tot duurzame inititatieven:

Nederlandstalig

Engelstalig

Verkeer

Kikker oversteekspel: http://www.minipret.nl/spel/Kikker-Oversteken.html – een reactiespelletje

Spel van Veilig Verkeer Nederland: http://klikspel.vvn.nl/ 

Meerdere spelletjes te vinden op : 

http://www.spelletjesplein.nl/verkeer/ 

 

Inlezen XML-bestand

Esis

 1. Zorg dat u voldoende rechten heeft om een edex-xml bestand te maken.
 2. U gaat naar het tabblad Informatie.
 3. Daar klikt u op de optie Export.
 4. Vervolgens klikt u op EDEX / EDEXML Export.
 5. Dan selecteert u alle groepen van dit schooljaar en klikt u op Volgende.
 6. Bij Uitvoerformaat kiest u voor EDEXML en klik op Volgende.
 7. Het edexml-bestand dat nu verschijnt klikt u aan met de rechtermuisknop en dan kiest u voor Doel opslaan als.

PasnasSys

 1. Zorg dat u voldoende rechten heeft om een edex-xml bestand te maken.
 2. Ga naar tabblad "School"
 3. Op het Tabblad "Export" kiezen voor "Edex"
 4. Selecteer "Edexml versie 1.03"
 5. Klik onderaan op de knop "Genereer Edex bestanden"
 6. Sla het bestand op de gewenste plaats op.

Surf eens een stapje verder

Actuele informatie over deze actie in Bergen op Zoom:

Achtergrond informatie van landelijke initiatiefnemers:

Meer tips om (buiten) te bewegen:

Zet je vakantiereis om in schone lucht:

Stippel je OV-route uit:

Brabants VerkeersveiligheidsLabel

Trapvaardig voorbeeld

E-mailMeer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met: 

De onderwijsadviseur verkeerseducatie van uw gemeente: yvonne@yb-advies.nl  of 06 47 44 68 84

 • Bent u als school gevestigd in een gemeente die deelneemt aan de Bewust Op Weg campagne dan kan uw school gratis deelnemen aan deze digitale inventarisatie.
 • Heeft u nog geen toegangscode voor deelname in het het hudige schooljaar ontvangen? Neem dan contact op met onderwijsadviseur verkeerseducatie van uw gemeente: yvonne@yb-advies.nl  of 06 47 44 68 84 
 • Meldt uw school hier aan.